Doradztwo budowlane i dokumentacje techniczne

Nasza oferta obejmuje szeroki zakres usług w zakresie doradztwa technicznego:

 • inwentaryzacje architektoniczno-budowlane i instalacyjne,
 • inwentaryzacje budynków w celach podatkowych,
 • inwentaryzacje geodezyjne wraz z określeniem stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej,
 • audyty energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej,
 • ekspertyzy budowlane:
  • diagnostyka konstrukcji
  • ocena stanu technicznego
  • analiza przydatności do użytkowania
  • badania geotechniczne i geologiczno-inżynieryjne
  • ekspertyzy mykologiczne
 • analizy techniczno-ekonomiczne opłacalności remontów,
 • przeglądy budowlane zgodnie z wymogami Prawa budowlanego (wraz z wszystkimi instalacjami),
 • zakładanie książek obiektów budowlanych,
 • kosztorysy inwestorskie i powykonawcze (w tym kosztorysy na usuwanie szkód górniczych),
 • projekty techniczne,
 • nadzory inwestorskie, zastępcze, autorskie,
 • usługi geodezyjne.

 

Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów
Telefon: +48 32 241-24-51 do 57
Faks: +48 32 241-14-53
E-mail: budoserwis@budoserwis.com.pl

Klienci: