Spółka BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. obecnie zatrudnia ponad 200 osób oraz współpracuje z szerokim gronem specjalistów z różnych branż. Oferujemy Państwu wiedzę i doświadczenie naszych ekspertów. Zatrudniamy m.in.:

  • rzeczoznawców majątkowych, będących biegłymi sądowymi z zakresu szacowania nieruchomości, ruchomości oraz przedsiębiorstw, a także ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw,
  • rzeczoznawców maszyn i urządzeń,
  • analityków ds. ekonomiczno-finansowych,
  • inżynierów budownictwa w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej (instalacje elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne, gazowe, telekomunikacyjne).

Nasi pracownicy poza posiadaniem przygotowania zawodowego niezbędnego do wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami systematycznie podnoszą kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i kursach specjalistycznych, ponadto są członkami stowarzyszeń i izb zawodowych

Współpracujemy z uczelniami wyższymi, instytucjami i towarzystwami naukowymi, a także z uznanymi jednostkami certyfikującymi. Jesteśmy członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Business Center Club, Śląskiej Izby Budownictwa