Usługi doradcze dla Zakładów Opieki Zdrowotnej

Świadczymy kompleksowe usługi konsultingowe dla podmiotów sektora ochrony zdrowia oraz ich organów założycielskich. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i znajomości branży oferujemy Państwu specjalistyczne doradztwo, wspomagające procesy przekształceń i restrukturyzacji.

Obszar świadczonych przez nas usług dla sektora ochrony zdrowia obejmuje m.in.:

 • wyceny placówek ochrony zdrowia
  • szpitali i klinik
  • sanatoriów
  • przychodni zdrowia
  • pozostałych zakładów opieki zdrowotnej
 • wyceny medycznego majątku trwałego
 • określanie wartości czynszu dzierżawnego
 • wyceny spółek medycznych
 • analizy, biznesplany, restrukturyzacje
 • inwentaryzacje obiektów budowlanych, również dla celów podatkowych – weryfikacja powierzchni użytkowych będących podstawą opodatkowania

Posiadamy bogate doświadczenie w wycenie majątku podmiotów służby zdrowia wraz z wykonywaniem koncepcji restrukturyzacji tych podmiotów. Wśród jednostek, które korzystały z naszych usług w zakresie wykonania analiz znajdują się:

 • Urząd Miasta Tarnowa – wykonanie szeregu usług doradczych, niezbędnych analiz i opracowań w tym opracowanie harmonogramu praz związanych z przekształceniem poszczególnych SP ZOZ,
 • Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach – opracowanie wniosku wraz z dokumentacją niezbędną do udziału w rządowym programie „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” – przekształcenie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w spółkę powiatu tarnogórskiego,
 • Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach – opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej (biznesplanu) Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. NZOZ Szpital im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach niezbędną do uczestnictwa w rządowym programie tzw. „Plan B”,
 • Starostwo Powiatowe w Grójcu - opracowanie wniosku wraz z dokumentacja niezbędną do udziału w rządowym programie „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” – przekształcenie Szpitala SP ZOZ w Grójcu w spółkę powiatu grójeckiego,
 • Powiat Grójecki – opracowanie dokumentacji wymaganej do uczestnictwa w rządowym programie „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”,
 • Urząd Miasta Poznania – przygotowanie analiz pn. „Wielowariantowa koncepcja restrukturyzacji i przekształcenia SP ZOZ Poznań-Jeżyce, SP ZOZ Poznań-Stare Miasto, Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM), Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej (ZOLiRM)”.

Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów
Telefon: +48 32 241-24-51 do 57
Faks: +48 32 241-14-53
E-mail: budoserwis@budoserwis.com.pl

Klienci: