GŁÓWNEGO SPECJALISTY ds. KSIĘGOWO-KONSULTINGOWYCH

BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. od ponad 30 lat istnieje na rynku ogólnopolskim świadcząc usługi  inwestycyjno – remontowe oraz konsultingowe.

Poszukujemy kandydata na stanowisko:

GŁÓWNEGO SPECJALISTY ds. KSIĘGOWO-KONSULTINGOWYCH

Miejsce pracy: Chorzów

Poszukujemy kandydata wykazującego się m.in. umiejętnościami:

 • Biegłej obsługi programu Symfonia (moduł finansowo-księgowy, handel oraz kadry i płace);
 • Sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania rocznego;
 • Sporządzania analiz procesów pod kątem finansowym, rachunkowym i podatkowym oraz proponowanie optymalizacji i usprawnień;
 • Zarządzania płynnością finansową (właściwy dobór narzędzi i źródeł finansowania wewnętrznych/zewnętrznych Spółki, analiza krótkookresowych i średniookresowych prognoz przepływów pieniężnych, w tym optymalizacja cash flow), pełna analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa (standing finansowy firmy);
 • Przygotowywania dokładnych raportów finansowych, niezbędnych analiz/kalkulacji i ich prezentacji na potrzeby Zarządu;
 • Biegłej znajomości zagadnień z ustawy o rachunkowości i obowiązujących przepisów podatkowych oraz umiejętność ich stosowania w praktyce;
 • Znajomością zagadnień kadrowo-płacowych;
 • Analitycznego wnioskowania i odpowiedniego reagowania na zdarzenia księgowe.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności ekonomia, finanse i rachunkowość;
 • Co najmniej dwuletnie doświadczenie;
 • Biegła znajomość obsługi programu Symfonia – moduł finansowo-księgowy, handel oraz kadry i płace;
 • Umiejętność prowadzenia zewnętrznej korespondencji specjalistycznej;
 • Ukończone kursy specjalistyczne.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Atrakcyjny system wynagrodzeń;
 • Udział w interesujących i rozwojowych projektach;
 • Możliwość rozwoju zawodowego w kompetentnym i dynamicznym zespole;
 • Podnoszenie kompetencji poprzez udział w licznych szkoleniach zawodowych / studiach podyplomowych, dofinansowanych przez Pracodawcę.

Pierwszym etapem rekrutacji jest przesłanie aplikacji CV.

CV prosimy składać na adres email: budoserwis@budoserwis.com.pl lub osobiście w Sekretariacie Głównym siedziby firmy.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Prosimy również, aby aplikacja zawierała następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kościuszki 31 moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz przechowywania moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres jednego roku od daty wpływu CV – podstawa prawna: art. 6 ust. 1a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach jest dobrowolne”


APLIKUJ NA STANOWISKO:

GŁÓWNEGO SPECJALISTY ds. KSIĘGOWO-KONSULTINGOWYCH

""
1
Imięyour full name
Nazwiskoyour full name
Telefonyour full name

* pola wymagane

Fileupload
ZAŁĄCZ CV
Previous
Next