FE_POIR_poziom_pl-1_rgb

Informujemy, że nasza Spółka otrzymała dofinansowanie projektu pt.: „Unijne środki – lokalne potrzeby wspierające płynność przedsiębiorcy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.4 Dotacje na kapitał  obrotowy. Otrzymane dofinansowanie w wysokości 283294,77 PLN w ramach realizowanego projektu stanowi wsparcie naszej Spółki w zakresie zapewnienia płynności finansowej a także bieżącej działalności. Środki dotacji na kapitał obrotowy przeznaczane są na bieżące koszty związane z funkcjonowaniem Spółki.  Dotacja na kapitał obrotowy stanowi swoiste uzupełnienie środków finansowych w obecnie panujących, trudnych warunkach pandemicznych. Sytuacja na rynku gospodarczym została zachwiana wskutek występowania wirusa SARS-CoV-2, dlatego tak ważne jest, aby w tym przejściowym okresie przedsiębiorcy mogli korzystać z doraźnych form wsparcia finansowego. Wsparcie finansowe ze środków unijnych jest niewątpliwe elementem wpływającym korzystnie na funkcjonowanie Spółki. Dzięki otrzymanym środkom Budoserwis zasilił swoje zasoby finansowe i pozwoliło to na bezkolizyjne kontynuowanie działalności gospodarczej w tym bieżąca realizacja zleconych prac poprzez m.in. terminowe regulowanie zobowiązań.

NASZA OFERTA

—NASZA OFERTA—

  • WYCENY I DORADZTWO EKONOMICZNO-FINANSOWE

  • DORADZTWO TECHNICZNE I BUDOWLANE

  • REMONT, MONTAŻ, SERWIS I GENERALNE WYKONAWSTWO

  • FAKTORING

  • OBRÓT NIERUCHOMOŚCI

  • PRAKTYKI I SZKOLENIA

 
 

HISTORIA

Spółka BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. jest polską firmą rodzinną, obecną na rynku od ponad 30 lat. Powstała w 1989 roku jako spółka cywilna, a w 1994 roku została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Została założona przez inż. Stanisława Tadlę, który do dziś pełni aktywnie funkcję Prezesa Zarządu, dbając o zrównoważony rozwój firmy w dwóch obszarach: montażowym i konsultingowym.

Spółka na bieżąco reaguje na dynamiczne potrzeby rynku, dba o wysoką jakość usług, cyklicznie przeprowadza szkolenia, posiada certyfikowany systemem zarządzania jakością już od 1999 roku oraz zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem i higieną pracy od 2013 roku.

BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. to ponad 200 osób tworzących zespoły eksperckie, inwentaryzacyjne i montażowe. Oferujemy kompleksowy pakiet usług doradczych, finansowych oraz inwestycyjno-remontowych. Stała współpraca z ośrodkami badawczymi i naukowymi pozwala nam na ciągły rozwój. Mamy już kilkaset zadowolonych Klientów, dla których zrealizowaliśmy ponad 10 000 projektów usługowych i montażowych.

0
MAMY PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIA
0
ZATRUDNIAMY PONAD 200 WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW
0
ZREALIZOWALIŚMY PONAD 10 000 PROJEKTÓW I ZLECEŃ
0
PONAD 98% KLIENTÓW WYSTAWIŁO NAM NAJWYŻSZĄ OCENĘ REALIZACJI ZLECEŃ I PROJEKTÓW